Đỗ Thị Mai Anh

tại sao khi tiến hành thụ phấn nhân tạo trên cây đậu hà lan thì Men-đen lại phải bỏ nhị trên hoa của cây chọn làm mẹ từ khi chưa chín?

hoàng gia bảo 8a5
10 tháng 11 lúc 5:27

Trước hết, ông cắt bỏ nhị từ khi chưa chín ở hoa của cây chọn làm mẹ để ngăn ngừa sự tự thụ phấn. Khi nhị đã chín, ông lấy phấn của các hoa trên cây được chọn làm bố rắc vào đầu nhụy hoa của các hoa đã được cắt nhị ở trên cây được chọn làm mẹ.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 15:59

Khi tiến hành thụ phấn nhân tạo trên cây đậu hà lan, việc bỏ nhị trước khi chúng chín có mục đích để đảm bảo quá trình thụ phấn diễn ra chính xác và kiểm soát. Khi nhị của hoa chín, hoa có khả năng tự thụ phấn, nghĩa là phấn hoa của hoa đó sẽ thụ phấn cho bào tử của nó. Điều này có thể làm cho việc thụ phấn nhân tạo trở nên không chính xác và khó kiểm soát.

Bằng cách bỏ nhị trước khi chúng chín, người nông dân hoặc người làm nghiên cứu có thể kiểm soát quá trình thụ phấn hơn. Họ chọn bào tử của cây mẹ và bào tử của cây cha một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của bào tử mới. Điều này giúp cải thiện di truyền và đảm bảo rằng các đặc điểm mong muốn sẽ được kế thừa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
man Đù
Xem chi tiết
Thuần Mỹ
Xem chi tiết
Chi Nghiep Phan
Xem chi tiết
21_Nguyễn Thị Thanh Thúy
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
Huỳnh Khánh DƯơng
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
trinh dat
Xem chi tiết
37. Văn Hữu Thịnh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)