Tranductien21102008 Tran

Sau khi rút gọn ra được -3/√(x)-3 Tìm x để P nhận giá trị nguyên Giúp em với ạ


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thành
Xem chi tiết
Tạ Xuân Thái
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Thắm Hoàng Thị
Xem chi tiết
Hoàng Văn Hưng
Xem chi tiết
Tống Minh Duy
Xem chi tiết
Mèo
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Yuriko Haru
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)