Gracie

Rút gọn biểu thức B = ((1 - a * sqrt(a))/(1 - sqrt(a)) + sqrt(a)) * ((1 - sqrt(a))/(1 - a)) ^ 2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 21:39

ĐKXĐ: \(\left\{{}\begin{matrix}a>=0\\a< >1\end{matrix}\right.\)

\(B=\left(\dfrac{1-a\sqrt{a}}{1-\sqrt{a}}+\sqrt{a}\right)\left(\dfrac{1-\sqrt{a}}{1-a}\right)^2\)

\(=\left(\dfrac{a\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-1}+\sqrt{a}\right)\left(\dfrac{\sqrt{a}-1}{a-1}\right)^2\)

\(=\left(\dfrac{\left(\sqrt{a}-1\right)\left(a+\sqrt{a}+1\right)}{\sqrt{a}-1}+\sqrt{a}\right)\left(\dfrac{\sqrt{a}-1}{\left(\sqrt{a}-1\right)\left(\sqrt{a}+1\right)}\right)^2\)

\(=\left(a+\sqrt{a}+1+\sqrt{a}\right)\cdot\left(\dfrac{1}{\sqrt{a}+1}\right)^2\)

\(=\dfrac{\left(\sqrt{a}+1\right)^2}{\left(\sqrt{a}+1\right)^2}=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dung Vu
Xem chi tiết
9A Lớp
Xem chi tiết
Phan Hân
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
Kim Tuyền
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
nguyên công quyên
Xem chi tiết
nini
Xem chi tiết
Kim Ahn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)