Pham Ngoc Diep

Phát động phong trào chống lãng phí, một chi Đoàn đã tổ chức cho Đoàn viên đóng góp sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Khi xếp thành từng bó 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn thì đều vừa đủ không thừa cuốn nào. Tính số sách giáo khoa mà các Đoàn viên đóng góp, biết số này lớn hơn 850 và có ba chữ số?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 9 2021 lúc 14:48

Gọi số sách là x

Theo đề, ta có: \(x\in BC\left(12;15;18\right)\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{180;360;540;720;900;...\right\}\)

mà 850<x<1000

nên x=900

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
lyly
Xem chi tiết
Vũ Hiền
Xem chi tiết
pham thi hoa
Xem chi tiết
Đinh nguyễn phương thảo
Xem chi tiết
Đặng Đình Minh
Xem chi tiết
Anh Hoàng Dương Minh
Xem chi tiết
Fan Running man SBS
Xem chi tiết
Đỗ Thị Kiều Trang
Xem chi tiết
nguyễnhươnggiang
Xem chi tiết