lyly

để ủng hộ học sinh vùng bão lũ nhà trường đã kêu gọi và quyên góp được một số sách . khi xếp thành từng bó 18 cuốn , 21 cuốn , 24 cuốn đều vừa đủ bó . biết số sách quyên góp được trong khoảng từ 400 đến 600 cuốn . Tính số sách đó.

lyly
3 tháng 2 2022 lúc 21:54

giúp em với ạbucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 2 2022 lúc 21:55

Gọi số cuốn sách quyên góp được là x

Theo đề, ta có: \(x\in BC\left(18;21;24\right)\)

mà 400<=x<=600

nên x=504

Bình luận (0)
Vũ Khánh Huyền
3 tháng 2 2022 lúc 22:07

Gọi số sách đó là x (x∈N*;400<x<600)Ta có khi xếp số sách đó thành bó 18; 21;24 cuốn thì vừa đủ=>x chia hết cho 18;21;24=>x∈ƯC(18;21;24)ta có: 18=2.3² 21=3.7 24=2³.3=>BCNN(18;21;24)=2³.3².7=504=>x∈{504;1008;...}Mà 400<x<600=>x=504vậy số sách đó là 504 cuốn

Bình luận (0)
Đoàn Hoài Thu
3 tháng 2 2022 lúc 22:14

Gọi số sách cần tìm là a. 

Do khi xếp thành từng bó 18 cuốn, 21 cuốn,24 cuốn đều vừa đủ. 

=>a€BC(18,21,24)

Ta có :18=3^2*2

24=2*3*2^2

21=3*7

=>BCNN(18,21,24)=3^2*2^2*7=252

=>BC(18,21,24)=B(252)={0;252;504;756;...} 

Vì 400<a<600

=>a=504

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
huỳnh thị thu uyên
Xem chi tiết
nguyễnhươnggiang
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
khoa
Xem chi tiết
duong le
Xem chi tiết
Yuki_Kali_Ruby
Xem chi tiết
Dương Lê ngọc
Xem chi tiết
Vũ Hiền
Xem chi tiết
Hà Quang Huy
Xem chi tiết