Bài 9. Nguyên phân

Ngô Đức Thắng

ở gà bộ nst 2n = 78. Quan sát các tb sinh dưỡng đang phân bào người ta đếm đc tổng số nst kép trên mặt phẳng xích đạo và số nst dơn đang phân li về các cực của tb là 6630 trong đó số nst đơn nhiều hơn số nst kép là 1140 . hãy xá định các tb đang nguyên phân ở kì nào?

Nhã Yến
21 tháng 9 2017 lúc 22:06

Bài 9. Nguyên phân

Bình luận (0)
Nhã Yến
21 tháng 9 2017 lúc 21:55

Bài 9. Nguyên phân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sa Ti
Xem chi tiết
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết
Đào Minh Anh
Xem chi tiết
Tonic5907
Xem chi tiết
hân
Xem chi tiết
Nguyễn Tài Anh
Xem chi tiết
Thu Huyền Trần
Xem chi tiết
Mỹ
Xem chi tiết
Đào Thị Hằng
Xem chi tiết