Bài 9. Nguyên phân

Võ Ngọc Bảo Châu

Có một nhóm tế bào của loài tinh tinh có 2n = 48 đang tiến hành một đợt nguyên phân. Các NST ở 2 trạng thái khác nhau. Tỗng số NST kép xép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và NST đang phân li về hai cực của tế bào bằng 864 trong đó số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 96 chiếc. Xác định: 1. Nhóm tế bào đang nguyên phân ở kì nào? 2. Số tế bào của mỗi kì, số tế bào con tạo ra khi kết thúc đợt nguyên phân của nhóm tế bào nói trên?

Almoez Ali
28 tháng 8 2021 lúc 8:41

1. NST kép xép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc là ở giai đoạn kì giữa

NST đang phân li về hai cực của tế bào là ở giai đoạn kì sau

2. Số NST kép là: (864-96):2=384 NST

Ta có x.2n.(21-1)=384 trong x là số TB, 21 vì đây là 1 lần nguyên phân

=> x=\(\dfrac{384}{48}\)=8 TB

Số NST đơn là: (864+96):2=480 NST

Ta có x.4n.(21-1)=480 trong x là số TB, 21 vì đây là 1 lần nguyên phân, 4n vì số NST gấp đôi ở kì sau

=> x=\(\dfrac{480}{2.48}\)=5 TB

c, Kết thúc đợt nguyên phân số TB tạo ra là:

(5+8).2=26 (TB)

Vậy ...

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đào Minh Anh
Xem chi tiết
Tonic5907
Xem chi tiết
Trương Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Sa Ti
Xem chi tiết
Gin Tổng- 1412%
Xem chi tiết
Phuong Anh
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
Quân Lê
Xem chi tiết
Loih
Xem chi tiết