Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 3
Điểm SP 68

Người theo dõi (1)

Jisooo

Đang theo dõi (5)

violet
Trúc Giang
Akai Haruma