Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 3
Điểm SP 67

Người theo dõi (1)

Jisooo

Đang theo dõi (5)

Violet
Trúc Giang
Akai Haruma

Dòng thời gian