Bài 9. Nguyên phân

Thu Huyền Trần
Ở một tế bài của một loài đang nguyên phân các NST đang xếp thành 1 hàng nhang trên mặt phẳng xích đạo của thôi vô sắc , tổng số NST trong tế bài là6 NST. Hãy hơ biết: a Tế bài đang ở kì nào của nguyên phân b Bộ NST lưỡng bội, số cromatit, số tâm động của loài
Trần Thị Mai Phương
28 tháng 12 2020 lúc 22:56

a/ Các NST đang ở kì giữa của quá trình NPb/ 

Kỳ Số NST CromatitTâm động
Trung gian6 ( kép )    12    6

Đầu

  6 ( kép )    12    6  
Giữa  6 ( kép )    12     6
Sau12 ( đơn)       0     12
Cuối6 ( đơn )      0      6

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
29 tháng 12 2020 lúc 9:46

a.

TB đang ở kì giữa của NP

b.

 Kì trung gianKì đầuKì giữaKì sauKì cuối
Số NST đơn0004n = 122n = 6
Sô NST kép2n = 62n = 62n = 600
Số crômatit4n = 124n = 124n = 1200
Số tâm động2n = 62n = 62n = 64n = 122n = 6 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết
Tonic5907
Xem chi tiết
Gin Tổng- 1412%
Xem chi tiết
Chu Thế Hiển
Xem chi tiết
Bakugou Katsuki
Xem chi tiết
Đào Minh Anh
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Ngọcc Khánh
Xem chi tiết