Bài 9. Nguyên phân

Đào Thị Hằng

Câu 1 : Ở gà, bộ NST 2n=78. Quan sát các tế bào sinh dưỡng đang phân bào người ta đếm được tổng số NST kép trên mặt phẳng xích đạo và số NST đơn đang phân li về các cực là 6630.
Trong đó số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 1170.
a)Xác định các tế bào đang nguyên phân ở kì nào?
b)số lượng ở mỗi kì là bao nhiêu?

Help me !!!!!!!

Đạt Trần
10 tháng 8 2017 lúc 14:13

a)ko xác định đc( Bn xem câu a và b là thấy vô lý)

b) Thì lập hệ, tính ra được số NST đơn = 3900và kép = 2730. Vì ở kỳ giữa ở mp xích đạo là các NST kép 2n đóng xoắn chưa phân li mà 1 TB thì có 2n = 78 nên số tế bào sẽ là : 2730 : 78 = 35 tb => kì giữa 35 tế bào; kì sau 25 tế bào

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sa Ti
Xem chi tiết
Đào Minh Anh
Xem chi tiết
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết
Tonic5907
Xem chi tiết
Gin Tổng- 1412%
Xem chi tiết
Nguyễn Tài Anh
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Duyên Nguyễn
Xem chi tiết
Thu Huyền Trần
Xem chi tiết