Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (0)