Bài 9. Nguyên phân

Nguyễn Tài Anh

1 nhóm tế bào ruồi giấm đang nguyên phân đếm được :

+512NST kép xếp thành 1 hàng

+1024 NST đơn đang phân li

+128 cromatít đang co xoắn Hỏi:

a/các tế bào trên đang ở kì nào?

b/số tb con tạo ra ở từng trường hợp?

**Mọi người giúp mik câu b/ là được nha không cần câu a/ đâu**

ひまわり(In my personal...
25 tháng 6 2021 lúc 10:45

\(TH1\): kỳ giữa \(\rightarrow\) số \(tb=\dfrac{512}{8}=64\)

\(TH2\): kì sau \(\rightarrow\) số \(tb=\dfrac{1024}{16}=64\)

\(TH3\): kỳ đầu \(\rightarrow\) số \(tb=\dfrac{128}{16}=8\)

Bình luận (0)
Nông Quang Minh
25 tháng 6 2021 lúc 14:11

TH1TH1: kỳ giữa →→ số tb=102416=64tb=102416=64

TH3TH3: kỳ đầu →→ số chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Trịnh Long
25 tháng 6 2021 lúc 16:32

Câu b, em chưa nói nguyên phân mấy lần mà...

Công thức tính số TB con :

a. 2^k

Trong đó a là số TB , k là số lần nguyên phân.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tài Anh
Xem chi tiết
Sa Ti
Xem chi tiết
Loih
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Tonic5907
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Son Pham
Xem chi tiết
Đào Minh Anh
Xem chi tiết
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết