Bài 9. Nguyên phân

Mỹ

Ở gà bộ NST lượng bội là 2n=78. Một tb sinh dưỡng của gà đag ở kì giữa của quá trình nguyên phân A. Có bao nhiêu NST trong tế bào B. Có bao nhiêu tâm động trong tb

ひまわり(In my personal...
4 tháng 10 2023 lúc 22:25

- Có \(2n=78\) \((NST\) \(kép)\) và có \(2n=78\left(tđ\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Thảo
Xem chi tiết
Hoàng Thị Hoài Anh
Xem chi tiết
Duyên Nguyễn
Xem chi tiết
Đào Ngọc Anh
Xem chi tiết
Bảo Ngân Nguyễn
Xem chi tiết
z4rox
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Trương Ngọc Ánh Dương
Xem chi tiết
Gin Tổng- 1412%
Xem chi tiết