Bài 9. Nguyên phân

hân

bài 1: 1 hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần cho tb con =1/3 số nst đơn trong bộ nst 2n của loài . quá trình nguyên phân của tb đó môi trường đã cung cấp 168 nst đơn mới tương đương.

a, xác định bộ nst 2n của loài.

b, Tính số lần phân bào của tb đời con

c, tính số tâm động có trong tất cả các tb đc tạo ra khi kết thúc. Quá trình nguyên phân

bài 2; Ở gà bộ nst 2n = 78. quan sát các tb sinh dưỡng đang phân bào người ta đếm được tổng số nst kép trên mặt phẳng xích đạo và số nst đơn đang phân li về các cực của tb là 6630 trong đó số nst đơn nhiều hơn số nst kép là 1140

a, xác định các tb đang ở kì nào của nuyên phân

b, số lượng tb ở mỗi lỳ là bao nhiêu

GIÚP MK VS MK CẦN GẤP LẮM !!

Nhã Yến
21 tháng 9 2017 lúc 21:50

Bài2:

a) -Có 2 nhóm tế bào đang nguyên phân :1 nhóm ở kì giữa, 1 nhóm ở kì sau.

b) *Gọi x, y lần lượt là số NST đơn và NST kép.

Theo đề ,ta có:

x+y=6630 (1)

x-y=1170 (2)

Giải (1) và (2) ,ta được :

x= 3900; y=2730

Vậy, NST đơn =3900

NST kép =2730

-Số lượng tế bào ở kì giữa :

2730:78=35(tế bào)

-Số lượng tế bào ở kì sau:

3900:(78.2)=25(tế bào)

*Xem lại đề,tớ nghĩ là đề của cậu sai.

HỌC TỐT !

Bình luận (0)
Nhã Yến
21 tháng 9 2017 lúc 21:37

Bài 1: *Gọi: x là số lần nguyên phân.

Theo đề, ta có:

2x = 2n ÷3 (1)

( 2x -1).2n=168 (2)

Thế (1)vào(2),ta được :

(2n/3 -1).2n=168

<-> 4n² - 6n -504= 0 (3)

Giải phương trình (3),ta được :

n=12 -> 2n =24

Vậy ,bộ NST 2n =24.

b)

Từ (1)-> 2x = 2n/3=24/3=8=2³

Vậy, tế bào nguyên phân 3 lần.

c) -Số tâm động trong các tế bào con khi kết thúc nguyên phân:

2³.24=192(tâm động)

Bình luận (1)
Nhã Yến
21 tháng 9 2017 lúc 21:53

Nếu đề ko sai cậu cứ thay số rồi tính lại nhá!

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Sa Ti
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
Trương Ngọc Ánh Dương
Xem chi tiết
Mỹ
Xem chi tiết
Ngô Đức Thắng
Xem chi tiết
Trương Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Tài Anh
Xem chi tiết