Ngô Đức Thắng

Ngô Đức Thắng

  • Số câu hỏi 15
  • Số câu trả lời 156
  • Điểm thành tích 19GP 109SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Tam Sơn


Địa chỉ

Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Liên kết