Gia Han

Nguyên tử X có tổng số hạt là 21. Biết số lượng mỗi hạt bằng nhau. Tính số lượng mỗi hạt trong nguyên tử X.

Thắng Phạm Quang
10 tháng 11 lúc 19:30

Có:

\(p+e+n=21\)

\(p=e=n\\ \Rightarrow3p=21\\ \Rightarrow p=e=n=21:3=7\)

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
10 tháng 11 lúc 19:42

Tổng số hạt trong nguyên tử X là 21 nên \(p+e+n=21\)
Số lượng mỗi hạt bằng nhau nên \(p=e=n\)
\(\Rightarrow3p=3e=3n=21\)
\(\Rightarrow p=e=n=\dfrac{21}{3}=7\)
Vậy ...
#sdboy2mai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thuy K
Xem chi tiết
nguyen vu minh tri
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Bảo
Xem chi tiết
Tuệ Nhi
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Kim Anh
Xem chi tiết
Minh Hoàng
Xem chi tiết
Alyytz
Xem chi tiết
Tám Đinh
Xem chi tiết
Thuỳ An
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)