nguyễn hoàng vương

Nêu vai trò của cây xanh đối với đời sống sinh vật? Em cần làm gì để bảo vệ cây xanh trong trường?

Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 19:40

*) Vai trò của cây xanh đối với đời sống sinh vật: cung cấp chất hữu cơ cho mọi sinh vật; cân bằng, điều hòa khí trong không khí,...

*) Những việc làm em cần làm để bảo vệ cây xanh trong trường: 

- Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.

- Tuyên truyền với mọi người những việc cần thiết và bảo vệ cây xanh trong trường học.

- Trồng thêm nhiều cây xanh.

- Tham gia những hoạt động về bảo vệ cây xanh trong trường.

- Gương mẫu thực hiện những nội quy về bảo vệ cây xanh.

- Nếu lá ở cây bị héo thì nên ngắt và vứt đi.

- Không chặt, bẻ cành cây khi cây còn non và xanh.

#YTVA

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Trầng Hương Giang
Xem chi tiết
The Tranthi
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Quỳnh
Xem chi tiết
Tô Hà Thu
Xem chi tiết
hee???
Xem chi tiết
☆⩸Moon Light⩸2k11☆
Xem chi tiết
trần phú tài
Xem chi tiết
Đoàn Nguyễn Xuân An
Xem chi tiết
Phương Chi Ngô
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)