Đăng khoa

một xe máy đi từ A đến B với vận tốc là 50 km/h lúc từ B về A xe máy đi chậm hơn lúc đi 5 km/h biết tổng thời gian cả đi và về là 3 giờ 48 phút tính Quãng đường AB

Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
15 tháng 3 lúc 20:35

Đổi 3 giờ 48 phút= 3,8 giờ

gọi x(km) là quãng đường AB(x>0)

Thời gian đi: \(\dfrac{x}{50}\) 

Thời gian về :\(\dfrac{x}{50-5}\)

Theo đề ta có pt:

\(\dfrac{x}{50}+\dfrac{x}{50-5}=3,8\)

\(\Leftrightarrow x\left(\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{45}\right)=3,8\)

\(\Leftrightarrow x\dfrac{19}{450}=3,8\\ \Leftrightarrow x=90\left(km\right)\)

Bình luận (2)

\(\text{Đổi:}3h48p=\dfrac{19}{5}\left(h\right)\)

\(\text{Vận tốc lúc về là:50-5=45}\left(km/h\right)\)

\(\text{Gọi quãng đường AB là x(x>0)(km)}\)

\(\text{Thời gian lúc đi là:}\dfrac{x}{50}\left(h\right)\)

\(\text{Thời gian lúc về là:}\dfrac{x}{45}\left(h\right)\)

\(\text{Theo đề ta có:}\dfrac{x}{50}+\dfrac{x}{45}=\dfrac{19}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{9x}{450}+\dfrac{10x}{450}=\dfrac{1710}{450}\)

\(\Leftrightarrow19x=1710\)

\(\Leftrightarrow x=1710:19=90\left(km\right)\)

\(\text{Vậy quãng đường AB dài là }90km\)

 

Bình luận (0)
Vũ Đào
15 tháng 3 lúc 20:47

3 giờ 48 phút = 3,8 giờ

Vận tốc lúc về của xe máy là: 50 -5 = 45 (km/h)

Do đi trên cùng 1 quãng đường AB, mà vận tốc đi bằng 50/45 = 10/9 vận tốc về nên t/g đi bằng 9/10 t/g về.

Thời gian đi của xe máy là: 3,8 : (10+9) . 10 = 3,8:19.10 =0,2.10 = 2(h)

Quãng đường AB dài: 50.2=100(km)

Đáp số: 100km

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
NGUYỄN HUYỀN LINH
Xem chi tiết
thanh trúc
Xem chi tiết
Taoghétnhữngđứa Cótêndài...
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Linh
Xem chi tiết
Ko tên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Yến
Xem chi tiết
CÁT LINH TRỊNH
Xem chi tiết
18 Ngọc Khánh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)