Thuan nguyen thi

một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 4/5 mm,chiều rộng 1/3 m. Tính chu vi và diện tích của tấm bìa đó.

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 10 2021 lúc 19:58

Chu vi là:

\(\left(\dfrac{4}{5}+\dfrac{1000}{3}\right)\cdot2=\dfrac{10024}{15}\left(mm\right)\)

Diện tích là:

\(\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{1000}{3}=\dfrac{800}{3}\left(mm^2\right)\)

Bình luận (0)
Huỳnh Thanh Phong
22 tháng 11 lúc 6:36

Đổi: \(\dfrac{1}{3}m=\dfrac{1000}{3}mm\)

Chu vi của tấm bìa đó là:

\(\left(\dfrac{4}{5}+\dfrac{1000}{3}\right)\times2=\dfrac{10024}{15}\left(mm\right)\)

Diện tích của tấm bìa đó là:

\(\dfrac{4}{5}\times\dfrac{1000}{3}=\dfrac{800}{3}\left(mm^2\right)\)

Đáp số: .... 

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
22 tháng 11 lúc 7:22

1/3 m = 1000/3 mm > 4/5 mm

Xem lại đề em nhé vì chiều rộng lớn hơn chiều dài

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ánh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyen Thi Le Thu
Xem chi tiết
Hàn Linh Nguyệt
Xem chi tiết
Hàn Linh Nguyệt
Xem chi tiết
van anh Hoang
Xem chi tiết
Nguyễn Phương An
Xem chi tiết
Hazuki※£□ve£y>□♡☆
Xem chi tiết
Trần Mai Dương
Xem chi tiết
Hong_sen_vo
Xem chi tiết