helpmeplsss

một phân xưởng theo kế hoạch phải sản xuất 1000 bộ đồ bảo hộ y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trong một thời gian quy định . Nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp để đáp ứng nhu cầu bảo hộ y tế, mỗi ngày phân xưởng đã sản xuất vượt mức 20 bộ đồ bảo hộ y tế nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định là 1 ngày và làm thêm được 80 bộ đồ bảo hộ y tế. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng sản xuất bao nhiêu bộ đồ bảo hộ y tế ?


Các câu hỏi tương tự
Trương Việt Dũng
Xem chi tiết
Vinh Kabuto
Xem chi tiết
fan FA
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Nam Minecraft
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Trần Tuyết Mai
Xem chi tiết
Fujika Midori
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Sơn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)