Băng Băng

Một người có 3 viên đạn, anh ta bắn lần l ượt từng viên đạn vào một mục tiêu, xác suất bắn trúng của mỗi viên là 0, 7. a) Gọi Xlà số viên đạn bắn trúng mục tiêu. Lập bảng phân phối xác suất của X. b) Mục tiêu sẽ bị hủy diệt nếu trúng ít nhất 2 viên đạn. Tí nh xác suất mục tiêu bị hủy diệt c) Anh ta sẽ dừng bắn nếu trúng mục tiêu. Gọi Y là số viên đạn được bắn ra. Lập bảng phân phối xác suất của Y.

HaNa
25 tháng 5 lúc 16:02

a) Bảng phân phối xác suất như sau:

XP(X)
00,027

1

0,189
20,441
30,343

b. Xác suất mục tiêu bị hủy diệt: 

\(P\left(X\ge2\right)=P\left(X=2\right)+P\left(X=3\right)=0,441+0,343=0,784\)

c. Lập bảng phân phối xác suất như sau:

YP(Y)
10,027
20,189
3

0,784

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Quỳnh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
NGUYEN CHI THANH
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Ngọc Nhi
Xem chi tiết
★๖ۣۜNVHツ★
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Kemly
Xem chi tiết