Ẩn danh

Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây. Biết cọc cao 1,5 m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8 m và cắt bóng của đỉnh cọc 2 m. Tính chiều cao AB của câyloading...  ai giúp mik vs ạ. Mik c.ơn nhiều ạ

Nguyễn Việt Lâm
19 tháng 3 lúc 22:20

Do \(AB||CD\) (cùng vuông góc AE), áp dụng định lý Talet trong tam giác ADE ta có:

\(\dfrac{EC}{EA}=\dfrac{CD}{AD}\Rightarrow AD=\dfrac{EA.CD}{EC}=\dfrac{\left(2+8\right).1,5}{2}=7,5\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
khanglm1497
Xem chi tiết
Trần Thảo Ngọc
Xem chi tiết
Hà duyên
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
FG★Đào Đạt
Xem chi tiết
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
Xem chi tiết
tran thi van anh
Xem chi tiết
Lê Minh Thuận
Xem chi tiết