Trần Diệu Linh

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 18m. Người ta sử dụng 7/15 diện tích để trồng ngô, 4/9 diện tích để trồng rau, phần đất còn lại để làm đường đi. Tính diện tích phần đất để làm đường đi.

Trần Diệu Linh
16 tháng 4 2022 lúc 16:29

Làm đầy đủ cho mình nhé

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
16 tháng 4 2022 lúc 16:29

tham khảo

Diện tích mảnh vườn đó là: 25×18=450(m2)

Diện tích để trồng ngô là: 450×715=210(m2)

Diện tích để trồng rau là: 450×49=200(m2)

Diện tích để làm đường đi là: 450−(210+200)=40(m2)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tím Nguyễn
Xem chi tiết
Strangerdaner
Xem chi tiết
Strangerdaner
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Phúc Thủy Tiên
Xem chi tiết
Hoàng Tuấn Tú
Xem chi tiết
cong chua sinh doi
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Hoàng My
Xem chi tiết
azura
Xem chi tiết