Strangerdaner

Câu 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 18m. Người ta sử dụng 7/15 diện tích để trồng ngô, 4/9 diện tích để trồng rau, phần đất còn lại để làm đường đi. Tính diện tích phần đất để làm đường đi. *

A. 50m vuông

B. 40m vuông

C. 30m vuông

D. 20m vuông

thùy dương 08-617
21 tháng 10 2021 lúc 12:25

B 40m vuông nha

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Bảo Trang
21 tháng 10 2021 lúc 14:20

40m2 ngeng ban

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Strangerdaner
Xem chi tiết
Tím Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Diệu Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Phúc Thủy Tiên
Xem chi tiết
Hoàng Tuấn Tú
Xem chi tiết
azura
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Trung Đức
Xem chi tiết
cong chua sinh doi
Xem chi tiết