Strangerdaner

Câu 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 18m. Người ta sử dụng 7/15 diện tích để trồng ngô, 4/9 diện tích để trồng rau, phần đất còn lại để làm đường đi. Tính diện tích phần đất để trồng ngô. *

A. 210m vuông

B. 40m vuông

C. 30m vuông

D. 20m vuông

Đan Khánh
21 tháng 10 2021 lúc 12:11

A

Bình luận (0)
N           H
21 tháng 10 2021 lúc 12:12

A

Bình luận (0)
Liah Nguyen
21 tháng 10 2021 lúc 12:12

A. Diện tích mảnh vườn là:

             25 x 18 = 450 (m2)

     Diện tích phần đất trồng ngô là:

              450 x \(\dfrac{7}{15}=\) 210 (m2)

Bình luận (2)
Nguyễn Mai Lan
21 tháng 10 2021 lúc 13:43

A

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Bảo Trang
21 tháng 10 2021 lúc 14:21

dap an la A ngeng hi

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Strangerdaner
Xem chi tiết
Tím Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Diệu Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Phúc Thủy Tiên
Xem chi tiết
Hoàng Tuấn Tú
Xem chi tiết
azura
Xem chi tiết
cong chua sinh doi
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Minh An
Xem chi tiết