Trúc Nhi

Một lớp học có ít hơn 37 học sinh và nhiều hơn 43 học sinh. Biết rằng số học sinh là một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Em hãy đoán xem lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
16 tháng 1 2022 lúc 14:10

40

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Huy Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Ngân
Xem chi tiết
Đoàn Tuấn
Xem chi tiết
Bphuongg
Xem chi tiết
Bphuongg
Xem chi tiết
hà my nguyễn
Xem chi tiết
Phan Nguyễn Bảo Trân
Xem chi tiết
Anh Thư TV
Xem chi tiết