Hoàn Hà

Một hình chữ nhật có chu vi 300 cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 cm và giảm chiều dài đi 5 cm thì diện tích tăng 275 cm². Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

Song Thư
27 tháng 5 lúc 8:53

Gọi \(x\left(cm\right)\) là chiều dài hình chữ nhật \(\left(0< x< 300\right)\)

Nửa chu vi là : \(300:2=150\left(cm\right)\)

\(150-x\left(cm\right)\) là chiều rộng hình chữ nhật

Theo đề bài, ta có pt :

\(\left(150-x+5\right)\left(x-5\right)=x\left(150-x\right)+275\)

\(\Leftrightarrow\left(155-x\right)\left(x-5\right)=150x-x^2+275\)

\(\Leftrightarrow155x-775-x^2+5x-150x+x^2-275=0\)

\(\Leftrightarrow10x=1050\)

\(\Leftrightarrow x=105\left(tmdk\right)\)

Vậy chiều dài là \(105\left(cm\right)\) , chiều rộng là \(150-105=45\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 lúc 8:52

Gọi chiều dài, chiều rộng lần lượt là a,b

Theo đề, ta có: a+b=150 và (a-5)(b+5)=ab+275

=>a+b=150 và 5a-5b=300

=>a+b=150 và a-b=60

=>a=105; b=45

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Chu Ngọc Lan
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Mushashi Miyamoto
Xem chi tiết
Nguyen Thnah  Yen
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thúy
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
zxcpoi02
Xem chi tiết
quân nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)