hùng bùi

một cửa hàng có 7 thùng dầu to, mỗi thùng chứa 250 lít dầu và có 5 thùng dầu nhỏ, mỗi thùng chứa 135 lít dầu. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu lít dầu ? 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 21:59

Cửahàng đó có:

7*250+5*135=2425 lít

Bình luận (0)
nguyễn bùi kim ngọc
22 tháng 11 lúc 22:05

Số lít dầu của cửa hàng đó là:

(250×7)+(5×135)=2425(lít dầu)

    Đ/S:2425(lít dầu)

 

Bình luận (0)
Trần Duy Anh
22 tháng 11 lúc 22:12

Cửahàng đó có:

7x250+5x135=2425 lít

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trà My Huỳnh Thị
Xem chi tiết
Đỗ Thị Hoài Linh
Xem chi tiết
Trần Anh Tuấn
Xem chi tiết
Đỗ Thị Hoài Linh
Xem chi tiết
shir
Xem chi tiết
Tiết Dương Ngọc Hân
Xem chi tiết
Trịnh Hải My
Xem chi tiết
Tiết Dương Ngọc Hân
Xem chi tiết
Lưu Hương Anh
Xem chi tiết
Anh Nguyen Ngoc Mai
Xem chi tiết