Dương

một con ngựa kéo xe đi được 120m với lực kéo là 200N trong thời gian là 60s.Tính công suất của con ngựa

Cihce
Hôm kia lúc 17:27

Tóm tắt:

\(s=120m\\ F=200N\\ t=60s\\ ----------\\ P\left(hoa\right)=?W\)

Giải:

Công của con ngựa: \(A=F.s\\ =120.200=24000\left(J\right)\)

Công suất của con ngựa: \(P\left(hoa\right)=\dfrac{A}{t}\\ =\dfrac{24000}{60}=400\left(W\right).\)

Bình luận (0)
Team LCPT
Hôm kia lúc 17:34

Vận tốc của ngựa: 

\(\upsilon=\dfrac{s}{t}=\dfrac{120}{60}=2m/s\)

Công suất của ngựa:

\(\text{ ℘}=F.\upsilon=200.2=400W\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Nhật Văn
Xem chi tiết
kgia ki
Xem chi tiết
Dinh Thi Hienn
Xem chi tiết
Gmail jan
Xem chi tiết
Bin Cu
Xem chi tiết
Thuỳ Lê Minh
Xem chi tiết
đào ngu si
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Lucy Phạm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)