Ẩn danh

Một bộ bài 52 con lấy ngẫu nhiên 13 con .Tính xác suất để lấy 13 con cùng màu

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 22:35

Không gian mẫu: \(C_{52}^{13}\)

Trong bộ bài có 26 quân bài đen và 26 quân bài đỏ

Số cách lấy được 13 cây cùng màu là: \(C_{26}^{13}+C_{26}^{13}\)

Xác suất: \(P=\dfrac{2.C_{26}^{13}}{C_{52}^{13}}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Song Phương
Xem chi tiết
Ma Ron
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Tài
Xem chi tiết
12 _ Nguyễn Hân
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn Phú
Xem chi tiết
camcon
Xem chi tiết
Bảo Long Hà
Xem chi tiết
Quốc Phạm
Xem chi tiết
Ma Ron
Xem chi tiết
abcdefgh
Xem chi tiết