Trang

Lập PTTH của các P.Ứng sau và cho bt chúng thuộc loại phanr Ứng nào gì? ... Giúp mik vs mn ạ a) kali clorac--->kali clorua+ oxi b) Magiê+ oxi---->magie oxit

Trầm Huỳnh
15 tháng 3 lúc 20:41

a.2KClO3-->2KCl+3O2

b.2Mg+O2-->2MgO

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
15 tháng 3 lúc 20:45

\(a.2KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\uparrow\\ b.2Mg+O_2\underrightarrow{t^o}2MgO\) 

a) phản úng phân huỷ

b) phản ứng hoá hợp

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Lại Bảo Nam
Xem chi tiết
Cố gắng từng ngày
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Tuấn
Xem chi tiết
Nguyen Mai Trang
Xem chi tiết
Lê Minh Anh
Xem chi tiết
Son Jame
Xem chi tiết
Nhung Hồng
Xem chi tiết
Zeno007
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)