Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 361
Điểm GP 81
Điểm SP 193

Người theo dõi (5)

Vũ Tiến Đạt
Tuyến Ngô
cuccutbicyew
9323

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

 

Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức: Giáo dục về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái là rất quan trọng. Học sinh, giáo viên và nhân viên trường học cần được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, về các loài cây, động vật, bảo tồn đất đai và tài nguyên.

Quản lý chặt chẽ: Quản lý chặt chẽ phân loại hệ thống vườn trường, bảo vệ các loài thực vật và động vật, Ngăn chặn sự xâm nhập của các loài cỏ dại, loài cây gây hại và các chất độc hại.

Sử dụng phương pháp trồng cây sinh thái: Chọn những loại cây, thực vật phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và năng lượng. Sử dụng phương pháp trống cây sinh thái, giúp hỗ trợ sự phát triển của các loài cây, thực vật, động vật, tăng cường sự đa dạng sinh học và giảm thiểu ô nhiễm.

Thực hiện chính sách đối kháng với các hoạt động gây hại cho hệ sinh thái: Thực hiện các chính sách để kiểm tra hoạt động xây dựng, đào tạo, khai thác đất, với mục đích giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường và hệ thống sinh thái.

Tạo môi trường giao lưu, học tập và truyền thông: Tạo điều kiện để các học sinh, giáo viên cùng tham gia vào hoạt động đông bảo vệ môi trường như tuyên truyền, tổ chức các buổi thảo luận, diễn đàn và phát triển các ý kiến tưởng sáng tạo để bảo vệ hệ thống sinh thái vườn trường.

 

Câu trả lời:

 

+Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức: Giáo dục về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái là rất quan trọng. Học sinh, giáo viên và nhân viên trường học cần được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, về các loài cây, động vật, bảo tồn đất đai và tài nguyên.

+Quản lý chặt chẽ: Quản lý chặt chẽ phân loại hệ thống vườn trường, bảo vệ các loài thực vật và động vật, Ngăn chặn sự xâm nhập của các loài cỏ dại, loài cây gây hại và các chất độc hại.

+Sử dụng phương pháp trồng cây sinh thái: Chọn những loại cây, thực vật phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và năng lượng. Sử dụng phương pháp trống cây sinh thái, giúp hỗ trợ sự phát triển của các loài cây, thực vật, động vật, tăng cường sự đa dạng sinh học và giảm thiểu ô nhiễm.

+Thực hiện chính sách đối kháng với các hoạt động gây hại cho hệ sinh thái: Thực hiện các chính sách để kiểm tra hoạt động xây dựng, đào tạo, khai thác đất, với mục đích giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường và hệ thống sinh thái.

+Tạo môi trường giao lưu, học tập và truyền thông: Tạo điều kiện để các học sinh, giáo viên cùng tham gia vào hoạt động đông bảo vệ môi trường như tuyên truyền, tổ chức các buổi thảo luận, diễn đàn và phát triển các ý kiến tưởng sáng tạo để bảo vệ hệ thống sinh thái vườn trường.

 

Câu trả lời:

Cuộc sống là hành trình dài và tràn đầy những thử thách và khó khăn. Và tôi tin rằng câu nói "Cuộc sống là một hành trình dài. Nếu ta không cố gắng thì có thể nào đến được đích" là một lời khuyên tuyệt vời để chúng ta thực hiện trong cuộc sống.

Tại sao chúng ta cần phải cố gắng trong cuộc sống? Bởi vì một trong những mục đích của cuộc sống là để chúng ta trải nghiệm và học hỏi từ những sai lầm, khó khăn và các thức thức. Muốn trải qua hành trình dài này, chúng ta cần phải nỗ lực để vượt qua những chướng ngại vật và đạt được mục tiêu của mình.

Tuy nhiên, việc cố gắng không đơn thuần chỉ là tư duy tích cực, mà còn là sự kiên định và quyết tâm để đi đến khi đạt được mục tiêu. Sự cố gắng có thể gặp phải nhiều khó khăn và thất bại, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục hy vọng và đối mặt với mọi thử thách.

Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần phải xác định rõ mục tiêu của mình và chủ động đưa ra những hành động cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Những hành động đó không chỉ đơn thuần là sự cố gắng, mà còn là sự chủ động và sáng tạo để thay đổi, cải tiến bản thân và vượt qua chính mình.

Ngoài ra, cuộc sống không đơn thuần chỉ là mục tiêu cuối cùng, mà chính là quá trình trưởng thành và học hỏi. Hành trình cuộc đời luôn đầy bất ngờ và thay đổi, vì vậy chúng ta cần phải biết thích nghi và học hỏi từ mọi trải nghiệm để phát triển bản thân và đạt được thành công của mình.

Tóm lại, câu nói "Cuộc sống là một cuộc hành trình dài. Nếu ta không cố gắng, thì có thể nào đến được đích" là một lời nhắc nhở rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta cần phải cố gắng, kiên trì và sáng tạo để có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, chúng ta cần phải biết thích nghi và học hỏi từ mọi trải nghiệm để trưởng thành và tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa và thành công.