Linh Popopurin

Hpàn thành câu 

1.She can't help us because she is busy.

->If.............................................

2.I last met him two months ago.

->It's...................................

3.Lan can't cook as well as her mother

->Lan's mother.............................

_Sunn So Sad_
15 tháng 3 lúc 20:35

If she weren't very busy, she could help us 

It's two months since i last met him

Lan's mother is better at cooking than her

Bình luận (0)
(.I_CAN_FLY.)
15 tháng 3 lúc 20:35

1.If she weren't busy,she could help us

2.It's two months since I last met him

3.Lan's mother can cook better than her

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Popopurin
Xem chi tiết
Vân Nguyen
Xem chi tiết
Trần Mạnh Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
Minh Ánh Hoàng
Xem chi tiết
Dương Quá
Xem chi tiết
Dương Quá
Xem chi tiết
Học hỏi
Xem chi tiết
დ°☆子犬ℜøŠเ☆°゚♋
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)