an nhien

Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù?

A, Nước muối

B, Sữa

C, Nước chè

D, Nước máy

an nhien
19 tháng 11 lúc 20:13

mấy bạn biết không

 

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
19 tháng 11 lúc 20:18

B vì sữa để một thời gian có lắng đọng xuống đáy.

Bình luận (0)
animepham
19 tháng 11 lúc 20:20

Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù?

A, Nước muối

B, Sữa

C, Nước chè

D, Nước máy

=> Vì trong sữa có các hạt chất rắn lắng xuống tạo thành lớp cặn ở dưới, nên muốn uống sữa phải lắc đều trước khi uống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hanemiya Kazutora
Xem chi tiết
Kim Khánh Hoàng
Xem chi tiết
Dung Kiều Phương
Xem chi tiết
Huyền Trân
Xem chi tiết
Phương Vy Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp 6A5 C2...
Xem chi tiết
tlnhan
Xem chi tiết
Phương Vy Phạm
Xem chi tiết
Phương Linh Thân
Xem chi tiết