Hằng Vu

hòa tan 60 gam hhX gồm(Mg,Al,Fe,Cu)vào 0,8l dd H2SO4 4M thu đc 13,44l khí SO2,a gam S và dd Y chứa m muối tan
a,giá trị của a
b,giá trị gần nhất với m

Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 16:41

Ta có: \(n_{H_2SO_4}=0,8.4=3,2\left(mol\right)\)

\(n_{SO_2}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

\(2H_2SO_4+2e\rightarrow SO_4^{2-}+SO_2+2H_2O\)

____1,2__________0,6_____0,6 (mol)

\(4H_2SO_4+6e\rightarrow3SO_4^{2-}+S+4H_2O\)

___2______________1,5___0,5 (mol)

a, mS = 0,5.32 = 16 (g) = a

b, m muối = mX + mSO42- = 60 + (0,6 + 1,5).96 = 261,6 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hằng Vu
Xem chi tiết
Quynh Truong
Xem chi tiết
đỗ quốc duy
Xem chi tiết
Shinigami Kenjo
Xem chi tiết
Khang Ly
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết