mai tuyet

Hiện nay bà hơn cháu 63,tuổi tuổi cháu bằng 2/9 tuổi bà. tính tuổi bà tuổi cháu sau 4 năm nữa

 

Kiều Vũ Linh
3 tháng 2 lúc 10:36

Hiệu số phần bằng nhau:

9 - 2 = 7 (phần)

Tuổi bà sau 4 năm nữa:

63 : 7 × 9 + 4 = 85 (tuổi)

Tuổi cháu sau 4 năm nữa:

85 - 63 = 22 (tuổi)

Bình luận (0)
HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 10:38

Hiệu số phần bằng nhau là:

`9-2=7` (phần)

Tuổi cháu là:

`63:7 xx 2= 18` (tuổi)

Tuổi bà là: 

`63+18=81` (tuổi) 

Tuổi cháu 4 năm nữa là:

`18+4=22` (tuổi)

Tuổi bà 4 năm nữa là:

`81+4=85` (tuổi)

Đáp số: ... 

Bình luận (0)
hrtgj
4 tháng 2 lúc 6:55

coi tuổi cháu là 2phần thì tuổi bà là 9phần như vậy

tuổi bà 4 năm nữa là:

63:[9-2] 9 +4=85[tuổi] 

tuổi cháu 4 năm nữa là:

63:[9-2]×2+4=22[tuổi]

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Tuấn Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tuấn
Xem chi tiết
Trần Bảo Hương
Xem chi tiết
Vũ Thanh Dung
Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Thái Dương
Xem chi tiết
Nguyễn/Quang/Vinh
Xem chi tiết
hằng Ngô
Xem chi tiết
8	Đinh Nguyễn Băng Di
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Mai
Xem chi tiết