Quang Bảo Lương

help mik

Trần Tuấn Hoàng
10 tháng 11 lúc 21:54

\(a+b+c+d=4;a,b,c,d>0\)

Ta có:\(\sum\dfrac{a}{1+b^2c}=\sum\dfrac{a^2}{a+ab^2c}\ge\dfrac{\left(a+b+c+d\right)^2}{a+b+c+d+\sum ab^2c}=\dfrac{16}{4+\sum ab^2c}\)

Cần chứng minh \(\sum ab^2c\le4\). Để chứng minh BDT trên, ta chứng minh \(\left(xy+yz+zt+tx\right)\le\dfrac{\left(x+y+z+t\right)^2}{4}\left(1\right)\).

Thật vậy, bằng phép biến đổi tương đương, ta có: 

\(x^2+y^2+z^2+t^2+2\left(xy+yz+zt+tx+xz+yt\right)\ge4\left(xy+yz+zt+tx\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+t^2-2\left(xy+yz+zt+tx\right)+2\left(xz+yt\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+z\right)^2-2\left(x+z\right)\left(y+t\right)+\left(y+t\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+z-y-t\right)^2\ge0\) (luôn đúng)

Vậy bất đẳng thức (1) đúng. Áp dụng bất đẳng thức (1), ta có:

\(\sum ab^2c\le\dfrac{\left(ab+bc+cd+da\right)^2}{4}\le\dfrac{\left[\dfrac{\left(a+b+c+d\right)^2}{4}\right]^2}{4}=4\)

Từ đây ta có điều phải chứng minh. Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=d=1\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dũng
Xem chi tiết
Lê Bảo Ngọc
Xem chi tiết
minh tú
Xem chi tiết
minh tú
Xem chi tiết
Dũng
Xem chi tiết
Lê Bảo Ngọc
Xem chi tiết
minh tú
Xem chi tiết
wibu the otaku king
Xem chi tiết
Tuấn nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)