Nguyễn Bảo

:hãy tính lượng protein,gluxit,lipit và tổng năng lượng(kcal) có trong 600g gạo tẻ. Biết trong 100g gạo có 7,9g protein;1g lipit;76,2g gluxit và cung cấp 344 kcal

Lãnh Hàn
19 tháng 3 lúc 20:33

\(Protein: 7,9.6=47,4(g)\)

\(Lipit:1.6=6(g)\)

\(Gluxit: 76,2.6=457.2(g)\)

\(Kcal: 344.6=2064(kcal)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngoc tran
Xem chi tiết
sinh học
Xem chi tiết
Huyền Trân
Xem chi tiết
friknob
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Bảo Họ Tạ
Xem chi tiết
Thiên Ân Phạm
Xem chi tiết
friknob
Xem chi tiết
MIEN NGUYEN
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)