AMD Ryzen 9-5900XS

giúp mk nha khẩn cấp ( đề là rút gọn phân thức)

loading...

OH-YEAH^^
4 tháng 11 lúc 20:31

7) `[(x+1)^2-x^2]/(2x+1)`

`= [(x+1+x)(x+1-x)]/(2x+1)`

`= (2x+1)/(2x+1)`

`= 1`

8) `(x^2-2x+1)/(3x^2-3)`

`= (x-1)^2/[3(x^2-1)]`

`= (x-1)^2/[3(x-1)(x+1)]`

`= (x-1)/[3(x+1)]`

`= (x-1)/(3x+3)`

Bình luận (0)
Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 20:28

7)

\(=\dfrac{\left(x+1-x\right)\left(x+1+x\right)}{2x+1}=\dfrac{2x+1}{2x+1}=1\)

8)

\(=\dfrac{\left(x-1\right)^2}{3\left(x-1\right)}=\dfrac{x-1}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
cô của đơn
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Kwon Ji Jong
Xem chi tiết
Kwon Ji Jong
Xem chi tiết
nguyễn thị thu ngân
Xem chi tiết
lê đoàn đức chung
Xem chi tiết
trần thị mai
Xem chi tiết
Tiên Tiên
Xem chi tiết
Tiểu Thư Họ Lê
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)