Ẩn danh

loading...  giúp mình vớiii

Nguyễn Việt Lâm
6 tháng 5 lúc 1:04

Phương trình chuyển động quả bóng có dạng:

\(h=at^2+bt+c\)

Parabol đi qua các điểm \(\left(0;0\right);\left(2;8\right)\) và có đỉnh \(\left(2;8\right)\) nên:

\(\left\{{}\begin{matrix}-\dfrac{b}{2a}=2\\0=0.0.b+c\\8=4a+2b+c\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}c=0\\b=-4a\\4a+2b=8\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-2\\b=8\\c=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow h=-2t^2+8t\)

Tại \(t=3\Rightarrow h=-2.3^2+8.3=6\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thúy Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Hải Chi
Xem chi tiết
nhung trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Nhung
Xem chi tiết
Ikino Yushinomi
Xem chi tiết
Danh Trần Hữu
Xem chi tiết
Lt136
Xem chi tiết
Hỏi bài
Xem chi tiết
Nguyễn Phi Nhung
Xem chi tiết
Nguyễn Phi Nhung
Xem chi tiết