Dorae mon

giúp e làm và vẽ hình với ạ e cảm ơnloading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:37

Xét (O) có

ΔMEN nội tiếp

MN là đường kính

Do đó: ΔMEN vuông tại E

=>\(\widehat{MEN}=90^0\)

=>\(\widehat{FEN}=90^0\)

Xét tứ giác HFEN có

\(\widehat{FHN}+\widehat{FEN}=90^0+90^0=180^0\)

=>HFEN là tứ giác nội tiếp

=>H,F,E,N cùng thuộc một đường tròn

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phát Lê Tấn
Xem chi tiết
angela nguyễn
Xem chi tiết
Dury
Xem chi tiết
Han Bao
Xem chi tiết
Huỳnh Hân
Xem chi tiết
Thái Hoà Nguyễn
Xem chi tiết
Lyu O
Xem chi tiết
:)))
Xem chi tiết
Huỳnh Hân
Xem chi tiết