Sương Nguyễn

Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:
a) : “ Gieo được mặt có số chấm bằng 2
 ”.
b) : “ Gieo được mặt có số chấm chia hết cho 2
 ”.
c) : “ Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 2 
”.
 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 3 lúc 10:33

a: A={2}

omega={1;2;3;4;5;6}

=>P(A)=1/6

b: B={2;4;6}

=>n(B)=3

=>P(B)=3/6=1/2

c: C={3;4;5;6}

=>n(C)=4

=>P(C)=4/6=2/3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hà Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Anh-6A
Xem chi tiết
lê tuấn hào
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)