Thơ Nụ =))

\(\dfrac{x-3}{2}-\dfrac{\dfrac{2x-5}{3}-2\left(2x+\dfrac{x-1}{5}\right)}{4}=\dfrac{2-5x-\dfrac{6-3x}{4}}{3}-x\)

nguyễn thị hương giang
31 tháng 1 lúc 23:01

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Sửu Phạm
Xem chi tiết
level max
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
37 Thanh Thảo
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
cogaii tramtinh :>
Xem chi tiết