ngô thị mai

\(\dfrac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}\)-\(\sqrt{3}\)

Toru
11 tháng 6 lúc 20:56

\(\dfrac{3+\sqrt3}{\sqrt3+1}-\sqrt3\\=\dfrac{\sqrt3(\sqrt3+1)}{\sqrt3+1}-\sqrt3\\=\sqrt3-\sqrt3=0\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Yết Thiên
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Nhi Quỳnh
Xem chi tiết
Nhi Quỳnh
Xem chi tiết
Gia Bảo Hà Đình
Xem chi tiết
Nguyên Phan
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Phạm Mạnh Kiên
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết