Đức Kiên

\(\dfrac{1}{8}\)x\(\dfrac{1}{9}\)....x\(\dfrac{1}{10000}\)

tui cần gấp lắm mai tui thi luôn rồi ạ 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 3 lúc 10:45

\(=\dfrac{1}{8\cdot9\cdot10000}=\dfrac{1}{A^{9993}_{10000}}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
°𝗝𝗲𝘆シ︎°
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Moon
Xem chi tiết
Ngọc Anh Vũ
Xem chi tiết
Quan
Xem chi tiết
Hồ Minh Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Tuệ Anh
Xem chi tiết
Mia Mia
Xem chi tiết