Nguyễn Phương Ngân

đâu là biến đổi hóa học đâu là biến đổi vật lí . và viết phương trình dạng chữ 

a khi đốt nến nến cháy trong không khí tạo ra khí carondioxide và hơi nước 

b đun nước lỏng nước sôi hóa hơi

a, HT hoá học

PTHH: Nến + Khí oxi ---to---> Khí carbon dioxide + hơi nước

b, HT vật lí

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
19 tháng 9 lúc 15:23

Biến đổi hóa học : a

Pt : Parafin(nến) + Oxi \(\rightarrow\)(to) khí carbondioxide + hơi nước

Biến đổi vật lí : b

Pt : Nước → (to) hơi nước 

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
BBBT
Xem chi tiết
BBBT
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
Quỳnh Trâm Nguyễnn
Xem chi tiết
Hânnè
Xem chi tiết
16. Nguyên Khang
Xem chi tiết
ngô quang huy
Xem chi tiết
Meaia
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)