Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 4
Điểm SP 12

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (3)

Kudo Shinichi
Đỗ Hồng Mai
minh nguyet