shir

 

Chọn ô Đúng nếu ý trả lời đúng và chọn ô Sai nếu ý trả lời sai *

Đúng

Sai

Một số loại thức ăn có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể.

Thay đổi món ăn vừa giúp ta ngon miệng, vừa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Để có sức khỏe tốt, cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Khi bị bệnh cần ăn uống đủ chất, thức ăn dễ tiêu hóa.

Khi bị bệnh, không nên ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Khi bị bệnh nên nhịn ăn vì khi ăn vào sẽ gây khó chịu, kích thích dạ dày.

Cần ăn với tỉ lệ, liều lượng phù hợp với tình trạng bệnh tật, sức khỏe.

Một số loại thức ăn có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể.

Thay đổi món ăn vừa giúp ta ngon miệng, vừa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Để có sức khỏe tốt, cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Khi bị bệnh cần ăn uống đủ chất, thức ăn dễ tiêu hóa.

Khi bị bệnh, không nên ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Khi bị bệnh nên nhịn ăn vì khi ăn vào sẽ gây khó chịu, kích thích dạ dày.

Cần ăn với tỉ lệ, liều lượng phù hợp với tình trạng bệnh tật, sức khỏe.

Haibara Ai
21 tháng 12 2021 lúc 12:53

Một số loại thức ăn có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. - Đúng

Thay đổi món ăn vừa giúp ta ngon miệng, vừa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. - Đúng

Để có sức khỏe tốt, cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. - Đúng

Khi bị bệnh cần ăn uống đủ chất, thức ăn dễ tiêu hóa.- Đúng

Khi bị bệnh, không nên ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. - Sai

Khi bị bệnh nên nhịn ăn vì khi ăn vào sẽ gây khó chịu, kích thích dạ dày. - Sai

Cần ăn với tỉ lệ, liều lượng phù hợp với tình trạng bệnh tật, sức khỏe. - Đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
shir
Xem chi tiết
shir
Xem chi tiết
shir
Xem chi tiết
Phong Nguyễn
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Ngọc Hân
Xem chi tiết
shir
Xem chi tiết
Phương Trần Lê
Xem chi tiết
Ngô Mai
Xem chi tiết