Lê Vũ Ngọc Phúc

cho tam gíac abc vuông tại a m là tđ của bc ;ấy điểm d sao cho m là tđ của ad a) chứng minh abcd là hình chữ nhật b kẻ ah vuông góc với bc trên ah lấy e sao cho ah=he chứng minh ae vuông góc ed

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 12:36

a: Xét tứ giác ABDC có

M là trung điểm chung của AD và BC

=>ABDC là hình bình hành

Hình bình hành ABDC có \(\widehat{BAC}=90^0\)

nên ABDC là hình chữ nhật

b: Xét ΔADE có

H,M lần lượt là trung điểm của AE,AD

=>HM là đường trung bình của ΔADE

=>HM//DE

mà \(H,M\in\)BC

nên BC//DE

Ta có: BC//DE

BC\(\perp\)AE tại H

Do đó: DE\(\perp\)AE

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Tiếng anh123456
Xem chi tiết
Đỗ Linh Chi
Xem chi tiết
HOANG VAN An
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Hà
Xem chi tiết
dũng lê
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn chí kiên
Xem chi tiết
Đinh Văn Tiến Anh
Xem chi tiết
Đạt Nguyễn
Xem chi tiết