NgocHa-7A

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA:

a, Tứ giác APNM là hình gì? Vì sao ?

b, biết AB=3cm,AC=4cm. Tính độ dài MP?

Mình đang cần gấp nha!


Các câu hỏi tương tự
Trâm Nguyễn
Xem chi tiết
Pro Sơn
Xem chi tiết
Hoàng Thị Ngọc Minh
Xem chi tiết
Hồ Thị Hoài Nhung
Xem chi tiết
Mây Phiêu Du
Xem chi tiết
truc phan
Xem chi tiết
Phan Thái Hà
Xem chi tiết
Trần Thanh Quỳnh
Xem chi tiết
Pham Hoang Tu Anh
Xem chi tiết
Phan Thái Hà
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)